SÖKANDET EFTER BÄTTRE TROSUTRYMMEN

UNDERSÖKNING


Vi genomför för närvarande en undersökning om preferenser och krav kring hur ett idealt gemensamt trosutrymmen kan se ut och fungera. Vi är mycket tacksamma för att höra dina åsikter, och hoppas att vi vill fylla i vår enkät som du hittar här. Samtliga svar är anonyma och icke-bindande.

PROJEKTET


Vårt projekt fokuserar på det relativt nya, men utbredda fenomenet med så kallade trosutrymmen (även kända som “stilla rum”; på engelska, “Multi-Faith Spaces”). Trosutrymmen är offentliga platser (ofta i institutioner såsom skolor, sjukhus och flygplatser) där människor med olika trosuppfattningar har möjlighet att, under sin vardag, kontemplera, be och reflektera i en stilla, inkluderande och varm miljö.

Vi ser att behovet av gemensamma trosutrymmen växer. I takt med detta har även en debatt kring dessa trosutrymmen tagit fart på vissa ställen. Därför bestämde vi oss för att undersöka forskningen kring trosutrymmen närmare. Vi märkte dock att det inte gjorts mycket forskning om hur människor vill och behöver för att känna sig välkomna att använda ett gemensamt trosutrymme. Detta är denna kunskapslucka som vi vill fylla med vårt projekt.

Vårt projekt har två faser: först en konceptuell, och sedan en empirisk. I den konceptuella fasen undersöker vi, genom enkäter och fokusgrupper, hur människor av olika tro i en stad - Malmö - vill att ett gemensamt trosutrymme skall vara utformat. I den empiriska fasen använder vi våra insikter för att skapa ett verkligt gemensamt trosutrymme i Malmö. Slutligen förbereder vi riktningslinjer som kan användas för skapandet av framtidens trosutrymmen.

Om ni vill veta mer kan ni läsa vår projektbeskrivning här (engelsk text).

PROJEKTLEDARE


Ryszard Bobrowicz

Masterstudent (andra året) på Teologiska fakulteten, Köpenhamns universitet, med en bakgrund inom juridik, religionsvetenskap och framtidsstudier.

Moa Karlsson

Masterstudent (andra året) på Institutionen för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, med en bakgrund inom filosofi, idéhistoria och religionsvetenskap.

Öresundsregionen


Öresund är en unik region, i och med att dess invånare har så många olika religiösa traditioner och trosuppfattningar. Detta, i samband med staden Malmös värderingar om öppenhet, inkludering och tolerans, ger oss en synnerligen god chans att genomföra vårt projekt just här.

PARTNERS


KONTAKT


Om ni har några frågor om vårt projekt får ni gärna skriva till oss. Vi nås på contact@multifaith.eu